การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู และกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และมอด โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 16
2 จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 13
3 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/08/2557 29
4 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวหรือสกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 35
5 จัดจ้างเขียนบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 31
6 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการทดสอบมาตรฐานด้านการใช้ภาษาเพื่อการทำงานของแรงงานต่างด้าว 14/08/2557 36
7 จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 02/08/2557 65
8 จ้างทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร 24/07/2557 76
9 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 23/07/2557 85
10 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 200,000 แผ่น และหนังสือคู่มือสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 20,000 เล่ม 23/07/2557 94
11 ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 23/07/2557 61
12 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ 23/07/2557 83
13 จัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 23/07/2557 66
14 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/07/2557 76
15 จ้างจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองตามโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอั 22/07/2557 65
16 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/07/2557 106
17 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 08/07/2557 130
18 จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ 07/07/2557 93
19 จ้างจัดงาน จป. ทั่วไทย ร่วมใจสร้างความปรองดอง 01/07/2557 109
20 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "สติกเกอร์" 27/06/2557 150

หน้า 1 จาก 31

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.