การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างผลิตรายการวิทยุ “ฟังสบายสไตล์แรงงาน” โดยวิธีพิเศษ 25/09/2557 23
2 การจ้างเหมาบริการ 25/09/2557 38
3 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 19/09/2557 25
4 จ้างทำความสะอาดอาคาร 19/09/2557 22
5 ผลิตซีดี Presentation สิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 15/09/2557 46
6 การจัดการแข่งขันกีฬา กสร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 15/09/2557 48
7 จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู และกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และมอด โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 98
8 จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 96
9 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/08/2557 128
10 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวหรือสกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 117
11 จัดจ้างเขียนบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 76
12 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการทดสอบมาตรฐานด้านการใช้ภาษาเพื่อการทำงานของแรงงานต่างด้าว 14/08/2557 95
13 จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 02/08/2557 126
14 จ้างทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร 24/07/2557 149
15 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 23/07/2557 155
16 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 200,000 แผ่น และหนังสือคู่มือสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 20,000 เล่ม 23/07/2557 181
17 ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 23/07/2557 127
18 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ 23/07/2557 159
19 จัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 23/07/2557 129
20 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/07/2557 148

หน้า 1 จาก 31

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.