การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2558 24/03/2558 87
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 24/03/2558 57
3 จัดจ้างการจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2558 24/03/2558 72
4 จ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25/02/2558 205
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/02/2558 160
6 จัดจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ 10/02/2558 156
7 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋าผ้าใส่ดินสอ 02/02/2558 416
8 จ้างดำเนินการโครงการนำร่องนำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 12/01/2558 211
9 สอบราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต 07/01/2558 298
10 สอบราคาจ้างทำชุดกีฬา และชุดที่นอนพร้อมหมอนสำหรับเด็กปฐมวัย 26/12/2557 217
11 สอบราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโลคอปกและหมวก เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 25/12/2557 315
12 สอบราคาจ้างทำวัสดุตั้งต้น หรือสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นพื้นฐาน 24/12/2557 180
13 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 19/12/2557 299
14 จ้างประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนแรงงาน (ครังที่ 2) 11/12/2557 316
15 จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน 03/12/2557 282
16 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ 26/11/2557 255
17 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 3 ภาษา 25/11/2557 264
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21/11/2557 267
19 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 21/11/2557 341
20 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 19/11/2557 324

หน้า 1 จาก 33

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.