การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 19/12/2557 7
2 จ้างประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนแรงงาน (ครังที่ 2) 11/12/2557 47
3 จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน 03/12/2557 74
4 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ 26/11/2557 86
5 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 3 ภาษา 25/11/2557 73
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21/11/2557 95
7 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 21/11/2557 113
8 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 19/11/2557 104
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองแรงงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/11/2557 101
10 จ้างประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนแรงงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบสวัสดิกา 19/11/2557 82
11 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 รายการ 17/11/2557 114
12 จางทำคู่มือ/แผ่นพับการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 17/11/2557 87
13 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/11/2557 111
14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 60
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 89
16 จัดซื้ออาหารว่าง (ขนม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 61
17 สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 รายการ 14/11/2557 123
18 จ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 14/11/2557 103
19 จ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 13/11/2557 87
20 จัดจ้างพิมพ์คู่มือเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน 12/11/2557 99

หน้า 1 จาก 32

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.