การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างทำความสะอาดอาคาร 17/10/2557 15
2 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 15/10/2557 12
3 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 06/10/2557 60
4 จ้างผลิตรายการวิทยุ “ฟังสบายสไตล์แรงงาน” โดยวิธีพิเศษ 25/09/2557 58
5 การจ้างเหมาบริการ 25/09/2557 91
6 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 19/09/2557 54
7 จ้างทำความสะอาดอาคาร 19/09/2557 57
8 ผลิตซีดี Presentation สิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 15/09/2557 79
9 การจัดการแข่งขันกีฬา กสร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 15/09/2557 82
10 จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู และกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และมอด โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 124
11 จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 132
12 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/08/2557 164
13 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวหรือสกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 161
14 จัดจ้างเขียนบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 104
15 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการทดสอบมาตรฐานด้านการใช้ภาษาเพื่อการทำงานของแรงงานต่างด้าว 14/08/2557 119
16 จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 02/08/2557 146
17 จ้างทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร 24/07/2557 186
18 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 23/07/2557 187
19 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 200,000 แผ่น และหนังสือคู่มือสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 20,000 เล่ม 23/07/2557 224
20 ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 23/07/2557 152

หน้า 1 จาก 31

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.