การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษปัญหาข้อกฎหมาย 26/03/2557 33
2 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 25/03/2557 76
3 ราคากลางการจัดจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีพิเศษ 25/03/2557 40
4 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 24/03/2557 57
5 จ้างสำรวจข้อมูลสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ 24/03/2557 50
6 จ้างดำเนินโครงการแรงงานรวมใจรวมพลังสังคมและชุมชน ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ 13/03/2557 51
7 จ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 13/03/2557 59
8 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 13/03/2557 60
9 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 28/02/2557 164
10 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื่้อยืดโปโล 25/02/2557 106
11 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 10/02/2557 174
12 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 09/01/2557 286
13 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "กล่องพลาสติกอเนกประสงค์" 25/12/2556 235
14 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 25/12/2556 261
15 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 24/12/2556 202
16 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารฯ 17/12/2556 235
17 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่2 12/12/2556 287
18 สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางหนังสือพิมพ์ 12/12/2556 209
19 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 11/12/2556 265
20 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ 11/12/2556 247

หน้า 1 จาก 29


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.