การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ 26/11/2557 5
2 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 3 ภาษา 25/11/2557 9
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21/11/2557 28
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 21/11/2557 37
5 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 19/11/2557 43
6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองแรงงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/11/2557 36
7 จ้างประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนแรงงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบสวัสดิกา 19/11/2557 29
8 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 รายการ 17/11/2557 56
9 จางทำคู่มือ/แผ่นพับการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 17/11/2557 36
10 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/11/2557 51
11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จ.สป.โดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 29
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 21
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 37
14 จัดซื้ออาหารว่าง (ขนม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 20
15 จัดซื้ออาหารว่าง (ขนม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 21
16 สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 รายการ 14/11/2557 55
17 จ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 14/11/2557 52
18 จ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 13/11/2557 44
19 จัดจ้างพิมพ์คู่มือเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน 12/11/2557 52
20 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12/11/2557 44

หน้า 1 จาก 32

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.