การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร 24/07/2557 24
2 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 23/07/2557 21
3 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 200,000 แผ่น และหนังสือคู่มือสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 20,000 เล่ม 23/07/2557 28
4 ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 23/07/2557 13
5 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ 23/07/2557 31
6 จัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 23/07/2557 19
7 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/07/2557 29
8 จ้างจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองตามโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอั 22/07/2557 25
9 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/07/2557 40
10 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 08/07/2557 92
11 จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ 07/07/2557 54
12 จ้างจัดงาน จป. ทั่วไทย ร่วมใจสร้างความปรองดอง 01/07/2557 73
13 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "สติกเกอร์" 27/06/2557 100
14 สอบราคาจ้างทำมุมประชาสัมพันธ์และแสดงนิทรรศการความปลอดภัย 25/06/2557 77
15 สอบราคาจ้างทำโปสเตอร์ "โครงการพัฒนาการจัดการความเสี่ยง 10 ประเภทลักษณะเสี่ยง" 25/06/2557 84
16 สอบราคาจ้างทำชุดคู่มือ"โครงการพัฒนาระบบมาตฐานความปลอดภัยฯ" 20/06/2557 101
17 ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับภาษาอังกฤษ 20/06/2557 92
18 สอบราคาจ้างทำหลักสูตรการยศาสตร์ 16/06/2557 69
19 จัดจ้างพิธีประกาศเกียรติคุณนิคมอุตสาหกรรมสีขาวปลอดยาเสพติด ต้านการค้ามนุษย์ 11/06/2557 105
20 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ 10/06/2557 142

หน้า 1 จาก 30

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.