การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างดำเนินการโครงการนำร่องนำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 12/01/2558 85
2 สอบราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต 07/01/2558 125
3 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋าผ้าใส่ดินสอ 05/01/2558 149
4 สอบราคาจ้างทำชุดกีฬา และชุดที่นอนพร้อมหมอนสำหรับเด็กปฐมวัย 26/12/2557 100
5 สอบราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโลคอปกและหมวก เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 25/12/2557 136
6 สอบราคาจ้างทำวัสดุตั้งต้น หรือสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นพื้นฐาน 24/12/2557 81
7 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 19/12/2557 123
8 จ้างประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนแรงงาน (ครังที่ 2) 11/12/2557 144
9 จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน 03/12/2557 164
10 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ 26/11/2557 171
11 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 3 ภาษา 25/11/2557 148
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21/11/2557 170
13 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 21/11/2557 199
14 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 19/11/2557 193
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองแรงงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/11/2557 176
16 จ้างประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนแรงงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบสวัสดิกา 19/11/2557 176
17 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 รายการ 17/11/2557 197
18 จางทำคู่มือ/แผ่นพับการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 17/11/2557 152
19 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/11/2557 243
20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 120

หน้า 1 จาก 33

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.