การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู และกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และมอด โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 33
2 จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 22
3 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/08/2557 45
4 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวหรือสกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 46
5 จัดจ้างเขียนบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 39
6 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการทดสอบมาตรฐานด้านการใช้ภาษาเพื่อการทำงานของแรงงานต่างด้าว 14/08/2557 42
7 จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 02/08/2557 74
8 จ้างทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร 24/07/2557 94
9 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 23/07/2557 98
10 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 200,000 แผ่น และหนังสือคู่มือสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 20,000 เล่ม 23/07/2557 111
11 ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 23/07/2557 72
12 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ 23/07/2557 98
13 จัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 23/07/2557 75
14 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/07/2557 88
15 จ้างจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองตามโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอั 22/07/2557 75
16 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/07/2557 118
17 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 08/07/2557 143
18 จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ 07/07/2557 105
19 จ้างจัดงาน จป. ทั่วไทย ร่วมใจสร้างความปรองดอง 01/07/2557 118
20 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "สติกเกอร์" 27/06/2557 164

หน้า 1 จาก 31

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.