การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 จ้างทำป้ายสัญลักษณ์ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของกองความปลอดภัยฯ โดยวิธีสอบราคา 31/12/2559 91
2 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 30/12/2559 32
3 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการงานธุรการและบันทึกข้อมูล 28/12/2559 30
4 จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยวิธีตกลงราคา 26/12/2559 34
5 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 23/12/2559 36
6 จ้างพิมพ์วารสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีกรณีพิเศษ 21/12/2559 40
7 จัดจ้างดำเนินการจัดอบรมโครงการสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการด้านการเงิน ฯลฯ 21/12/2559 41
8 จัดจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 21/12/2559 43
9 ทำสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 57
10 ทำสื่ิอและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 58
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 09/12/2559 46
12 จัดจ้างทำชุดกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีตกลงราคา 09/12/2559 48
13 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา 07/12/2559 46
14 จัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์ โดยวิธีสอบราคา 07/12/2559 106
15 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02/12/2559 63
16 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 30/11/2559 74
17 จ้างที่ปรึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ฯ โดยวิธีคัดเลือก 29/11/2559 58
18 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 28/11/2559 106
19 จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา 25/11/2559 76
20 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วง 25/11/2559 57

หน้า 1 จาก 42

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready