การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 24/04/2557 11
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องถ่ายเอสการระบบดิจิตอล 22/04/2557 11
3 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษปัญหาข้อกฎหมาย 26/03/2557 45
4 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 25/03/2557 93
5 ราคากลางการจัดจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีพิเศษ 25/03/2557 49
6 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 24/03/2557 66
7 จ้างสำรวจข้อมูลสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ 24/03/2557 62
8 จ้างดำเนินโครงการแรงงานรวมใจรวมพลังสังคมและชุมชน ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ 13/03/2557 61
9 จ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 13/03/2557 70
10 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 13/03/2557 68
11 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 28/02/2557 171
12 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื่้อยืดโปโล 25/02/2557 118
13 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 10/02/2557 187
14 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 09/01/2557 293
15 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "กล่องพลาสติกอเนกประสงค์" 25/12/2556 245
16 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 25/12/2556 269
17 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 24/12/2556 213
18 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารฯ 17/12/2556 247
19 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่2 12/12/2556 302
20 สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางหนังสือพิมพ์ 12/12/2556 219

หน้า 1 จาก 29

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.