การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21/11/2557 12
2 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 21/11/2557 19
3 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 19/11/2557 26
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองแรงงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/11/2557 21
5 จ้างประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนแรงงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบสวัสดิกา 19/11/2557 19
6 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 รายการ 17/11/2557 43
7 จางทำคู่มือ/แผ่นพับการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 17/11/2557 30
8 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/11/2557 38
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จ.สป.โดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 19
10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 13
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 27
12 จัดซื้ออาหารว่าง (ขนม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 14
13 จัดซื้ออาหารว่าง (ขนม) ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมโดยวิธีพิเศษ 15/11/2557 18
14 สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 รายการ 14/11/2557 43
15 จ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน 14/11/2557 42
16 จ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 13/11/2557 35
17 จัดจ้างพิมพ์คู่มือเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน 12/11/2557 44
18 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12/11/2557 34
19 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ 06/11/2557 58
20 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน จำนวน 5 รายการ 05/11/2557 60

หน้า 1 จาก 32

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.