กระทรวงแรงงานยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กระทรวงแรงงานยกย่องเชิดชูเกียรติ

สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

------------------------------

กระทรวงแรงงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Labour management Excellence Award 2017) โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการบริหารจัดการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านการรับรองมาตรฐานแรงงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน ที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นเครือข่ายและต้นแบบด้านการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานแก่สถานประกอบกิจการแห่งอื่น ส่งผลให้สถานประกอบกิจการเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 3 ถ้วยรางวัล ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Labour management Excellence Award 2017) ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะจัดงานพิธีในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-----------------------------------------------

ประจำวันที่ 15 เมษายน 2560 ข่าวที่ 170/ งบประมาณปี 2560

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (34980.pdf)34980.pdf 99 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready