รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระสำคัญ คือ ๑. แจ้งที่ประชุมทราบ คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒. เพื่อทราบ  รายละเอียดการเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๓. เพื่อพิจารณา การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การอำนวยความสะดวกในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready