รองปลัดกระทรวงแรงงานนประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนิตยา อัยราวงศ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และคณะกรรมการไตรภาคี สาระสำคัญ คือ พิจารณา การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยเดือนเมษายน ๒๕๖๐ /การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนฯ/การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready