อธิบดีกสร.เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของลูกจ้างในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ปกิบัติงานด้านความปลอดภัยฯในจังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน 200 คน ได้ทราบถึงนโยบายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ตามวาระปฏิรูปแรงงานน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระปฏิรูปที่ ๑.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ สร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกดูแลแรงงานทุกกลุ่ม มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ดำเนินงานเชิงรุกด้วย Safety Thailand  และวาระปฏิรูปที่ ๒.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวางระบบการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรเพื่อไปสู่เป้าหมายหลักคือปัญหาแรงงานบังคับและปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมดไปจากประเทศไทย

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready