สสค.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (วันที่ 19 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน หมู่ที่ 3(บ้านน้ำริน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีนาย ยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางฉวีวรรณ พาเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมหน่วยบริการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานอื่นๆ แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ จำนวน 165 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready