สสค.อำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจคัดเลือก สปก.ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายสมใจ อภิรมณ์ สค.อำนาจเจริญ พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจคัดเลือก สปก.ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ.เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ...มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน...มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน...

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready