อธิบดีกสร.ประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวทางการตัดสินรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวทางการตัดสินรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ สาระสำคัญ คือ พิจารณา ๑. กลั่นกรองคุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่เข้ารับพระราชทานฯ ๓ รางวัล ๒. ธีมการจัดงาน/รูปแบบการบริหารจัดการงานมอบรางวัลแบบบูรณาการ ๓. ชื่อรางวัล หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลและรูปแบบโล่รางวัลประจำปี ๒๕๖๐ ๔. ผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดจ้างและการบริหารการเงินงบประมาณ  ๕. การสรรหาสถานประกอบกิจการเข้าร่วมออกบู๊ทจำหน่ายสินค้า  และ ๖. แนวทางการจัดนิทรรศการ ผลงานกรมฯ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready