กสร. ผุดมาตรการตรวจความปลอดภัยเร่งด่วน คุมเข้มก่อสร้างและกิจการเสี่ยง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร. ผุดมาตรการตรวจความปลอดภัยเร่งด่วน คุมเข้มก่อสร้างและกิจการเสี่ยง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกมาตรการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน งานก่อสร้างและ งานที่เสี่ยงอันตราย จัดทีมลุยตรวจพื้นที่กทม. ปริมณฑล เพิ่มโทษตามกฎหมายให้สูงขึ้น พร้อมประสานความร่วมมือทุกฝ่าย ตั้งเป้าลดสถิติเจ็บตายน้อยที่สุด

 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้าง ดังนั้น กสร. จึงได้เร่งดำเนินมาตรการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดทีมตรวจความปลอดภัยเฉพาะกิจงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 14 กรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 60 วัน รวมถึงได้จัดประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกัน เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ โดยได้เสนอให้ทบทวนมติให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทบทวนการดำเนินคดีอาญากรณีลูกจ้างเสียชีวิตจากการที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่เปรียบเทียบปรับ แก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษให้สูงขึ้นกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการ 3-3-2 ระยะที่ 2 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560)

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และประสานขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชนและบริษัทรับเหมาในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของกสร. ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในกลุ่มกิจการดังกล่าว และลดอัตราการประสบอันตรายให้น้อยที่สุด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 16  พฤษภาคม 2560  ข่าวที่ 202 /2560

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (35434.pdf)35434.pdf 250 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready