รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐  น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อพิจารณา กรณี สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด /สหกรณ์ออมทรัพย์ข้างหงส์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จำกัด /สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด /สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่า จำกัด ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready