อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่5/2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่5/2560 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สาระสำคัญในการประชุมเป็นเรื่องการรับทราบการดำเนินงานภารกิจกรมด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการตรวจความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำในงานก่อสร้างและงานที่เสี่ยงอันตราย   สถานการณ์และแนวโน้มการเลิกจ้าง สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready