สสค.พะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด  จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ แรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 3 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ นโยบายการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน    ต่อด้วย การเสวนาหัวข้อ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดพะเยา การบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready