สสค.กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6/2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการมุ่งไปสู่การเป็นเมืองคุณภาพในทุกๆด้าน (Krabi Global City) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานสวัสดิการฯ นำโดย นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑, การใช้แรงงานเด็กที่ถูกกฎหมาย, กฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล, การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีผู้มาร่วมงานโดยประมาณ จำนวน 300 คน และเข้าใช้บริการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ จำนวน 70 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready