สสค.หนองคาย ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ บมจ.สยามแม็คโคร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองแรงงาน จ.หนองคาย และ  นางมยุรา  สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าร่วมการติดตามประเมินผลในพื้นที่การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองคาย และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน โดยมีนายจิรศีกดิ์ ศรีคชา    รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวตอนรับคณะอนุกรรมการฯในนามจังหวัดหนองคาย

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready