รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐  น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์  รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ สถานะทางการเงิน/ผลการดำเนินงานกองทุนฯ /สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท จำกัด ขอยกเลิกการกู้เงินกองทุนฯ และ ๒. พิจารณา กรณี สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบกิจการ จำนวน ๖ แห่ง ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน   ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๑๐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready