รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐  น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์  รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ สถานะทางการเงิน/ผลการดำเนินงานกองทุนฯ /สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท จำกัด ขอยกเลิกการกู้เงินกองทุนฯ และ ๒. พิจารณา กรณี สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบกิจการ จำนวน ๖ แห่ง ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน   ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๑๐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.21:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready