กสร. เผยป้องกันยาเสพติดได้ผล สถานประกอบกิจการผ่านการรับรองกว่าห้าพันแห่ง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร. เผยป้องกันยาเสพติดได้ผล สถานประกอบกิจการผ่านการรับรองกว่าห้าพันแห่ง

เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณ 23 มิ.ย.นี้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ผล  มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศผ่านการรับรองแล้วกว่าห้าพันแห่ง โรงงานสีขาวอีกกว่าสี่หมื่นแห่ง ลูกจ้างมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดมากกว่า 5.7 ล้านคน เตรียมพร้อมจัดงานประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ 23 มิ.ย.60


นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นภารกิจสำคัญที่กสร. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้เร่งดำเนินการมิให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและแผนประชารัฐร่วมใจ   สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ซึ่งมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบ รวมไปถึงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือ มยส. ตลอดจนการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายสถานประกอบกิจการ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวและให้ความร่วมมือจนปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 47,434 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 4,625,664 คน และสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 5,751 แห่ง ลูกจ้าง 1,167,467 คน

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดแห่งโลก ในปีนี้ กสร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานคร แสดงนิทรรศการความรู้โทษ พิษภัยยาเสพติด พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองรายชื่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0080 หรือ 0 2245 6774 ในวันเวลาราชการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 15  มิถุนายน 2560  ข่าวที่  228 /2560

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (35902.pdf)35902.pdf 233 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready