แรงงาน ดำเนินคดีผู้รับเหมาฯ จ.ตรัง เหตุค้ำยันพังทำลูกจ้างขาหัก

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

แรงงาน ดำเนินคดีผู้รับเหมาฯ จ.ตรัง เหตุค้ำยันพังทำลูกจ้างขาหัก

--------------------------------

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินคดีอาญานายจ้างรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ จังหวัดตรัง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ส่งผลค้ำยันก่อสร้างถล่มโดนลูกจ้างขาหัก


นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์นั่งร้านอาคารก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง พังถล่มเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายบาดเจ็บขาหัก จำนวน 1 ราย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า กสร.ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างของลูกจ้างที่บาดเจ็บโดยตรงต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ เนื่องจากนายจ้าง
ไม่แต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด, ไม่จัดให้มีการสร้าง ประกอบติดตั้ง และตรวจสอบค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากทั้งต่อผู้ประสบเหตุ ครอบครัว นายจ้างเองก็มีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการประสบอันตรายจากการทำงานเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงานโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

-----------------------------------------------

ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ข่าวที่ ๒๒๙/๒๕๖๐

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (35935.pdf)35935.pdf 140 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready