สสค.สุโขทัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานสุโขทัย เข้าเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๑๖ มิ.ย. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษา นายเกียง ดีบู่ อยู่บ้านเลขที่ ๓๔๓ หมู่ ๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ลูกจ้างที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงนิรโทษกรรม โดยลูกจ้างเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเดินทางมายังจังหวัดสุโขทัย อย่างปลอดภัยจากการสอบถามทราบว่าลูกจ้างไปทำงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะนั้นอายุ ๒๓ ปี เป็นการเดินทางไปทำงาน อย่างถูกต้องในตำแหน่ง พนักงานทำสวน, ปลูกพืช เป็นระยะเวลา ๔ ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตทำงานหมดอายุลูกจ้างไม่ได้ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศ โดยหางานใหม่ทำในร้านอาหารไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยกุ๊ก และทำงานเรื่อยมา ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี รวมระยะเวลาทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย ๒๘ ปี ซึ่งลูกจ้างประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย โดยแจ้งผ่านสถานทูตไทยตามนโยบายนิรโทษกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบีย ลูกจ้างให้การว่าได้รับค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน เวลาพัก ๒ ชั่วโมง โดยมิได้มีการบังคับใช้แรงงานหรือบังคับขู่เข็ญให้ทำงานแต่อย่างใด และไม่มีค่าจ้างค้างจ่ายในการทำงานคงค้างแต่อย่างใด


พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงข้อกฎหมายการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้าง เพื่อให้ทราบถึงข้อกฎหมายในปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างในการหางานและการทำงานในอนาคตต่อไป

อนึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้มอบของที่ระลึกและแผ่นผับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกจ้างในการเป็นแรงงานที่ดีต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready