สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ชมรม จป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมความปลอดในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าฯ รุ่นที่ 1

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตเบื้องต้น" ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้กับพนักงานช่างไฟฟ้าหรือบุคลการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีลูกจ้างสนใจเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวนสถานประกอบกิจการ 18 แห่ง 35 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready