สสค.เพชรบุรี ตรวจเรือประมงคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) เวลา 08.00 น. ณ ที่ท่าเทียบเรือสหกรณ์ประมงบ้านแหลม อ.บ้านแหลม คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล นำโดย นางสาวนวลศรี อ่ำพันธุ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงนบูรณาการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเรือประมงกลางทะเล เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล มีเป้าหมายเพื่อให้การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงทะเลในจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปอย่างถูกต้องทางกฎหมาย และเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็ก แรงงงานบังคับ อันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่ง คสช.มีนโยบายปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวด้วย เป็นการป้องปราม สร้างการรับรู้ ความตระหนักแก่นายจ้างไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายทั้งด้านแรงงาน และการทำประมงที่ถูกต้อง และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศคู่ค้าในต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
ผลการตรวจเรือได้ตรวจเรือจำนวน 5 ลำ ลูกจ้างรวม 44 คน แยกเป็นคนไทย 8 คน เมียนมา 35 คน ลาว 1 คน  พบการกระทำผิดจำนวน 2 ลำ 1. เรือ อ.โชคนพมาศ พบแรงงานสัญชาติเมียนมา 1 คน กระทำความผิด 2 ข้อหา คือ 1.คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตสิ้นสุด นายจ้างกระทำความผิด 1 ข้อหา คือ รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน 2. เรือ สินทวีศักดิ์ พบแรงงานสัญชาติเมียนมา 2 คน กระทำความผิด 3 ข้อหา คือ 1. คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ปลอมแปลงเอกสารราชการหรือมีและใช้เอกสารปลอม 3. เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต นายจ้างกระทำความผิด 2 ข้อหา คือ 1.รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน 2.ให้การช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้ต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่พบการกระทำความผิดได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม และได้แจ้งให้ และได้แจ้งให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินการล็อกเรือ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready