รองอธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดการบรรยายสาธารณะเรื่อง"Understanding the European Works Councils(EWC)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)มอบนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดการบรรยายสาธารณะเรื่อง"Understanding the European Works Councils(EWC)-Insights from Recent Research"(ความเข้าใจในเรื่องสภาคนงานของสหภาพยุโรป-หลากพินิตจากงานวิจัย) ในโอกาสนี้รองอธิบดีกสร.ได้กล่าวเปิดโดยเน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างในการสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน และสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผอ.สรส. อาจารย์นักวิชาการ ตัวแทนสหภาพแรงงาน รวม 20 คน ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready