กสร.ใช้กลไกประชารัฐหนุนเครือข่ายความปลอดภัยฯ เดินหน้าเซฟตี้ไทยแลนด์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร.ใช้กลไกประชารัฐหนุนเครือข่ายความปลอดภัยฯ เดินหน้าเซฟตี้ไทยแลนด์

………………………………………………

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้กลไกประชารัฐร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยฯเดินหน้านโยบายเซฟตี้ ไทยแลนด์ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานฯ อย่างยั่งยืน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับประธานชมรมนักบริหารความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ว่า กสร.ได้ขอความร่วมมือทางชมรมฯ ในการเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับสถานประกอบกิจการในการสร้างระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลักดันให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)ทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันเป็นกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ด้านนายประมวล ขำสุวรรณ ประธานชมรมนักบริหารความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง ซึ่งชมรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง โครงการวิทยาลัยความปลอดภัยแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานโดยตรง ซึ่งทางชมรมฯพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินงานเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่  30  สิงหาคม 2560  ข่าวที่  271/2560

นายพฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37159.pdf)37159.pdf 279 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready