สสค.พะเยา ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการฯ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 13.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา   ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.นงคราญ เครือบุญมา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 แห่ง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready