สสค.พิษณุโลก ร่วมออกให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางอักษิญา สายมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเชิงหวาย หมู่ที่ 3 บ้านเชิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมออกหน่วยให้บริการ ได้แก่ 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายการเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป 3) การส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 4) แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ มีผู้รับบริการจำนวน 110 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready