บิ๊กบี้ห่วงลูกจ้าง จัดงบ 266 ล้าน ปล่อยกู้พัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

บิ๊กบี้ห่วงลูกจ้าง จัดงบ 266 ล้าน ปล่อยกู้พัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน

………………………………………………

 

กระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน จัดสรรงบประมาณ 266 ล้าน ปล่อยกู้ผ่านกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ตลอดจนการประกอบกิจการของนายจ้าง จึงเปิดโอกาสให้นายจ้างได้แก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน และเพื่อให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ กสร. ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับ ปล่อยกู้ผ่านกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวม 266,547,125.98 ล้านบาท  ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหรือมาตรการทางการเงินสนับสนุนการดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนตามแผนแม่บทความปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” โดยสถานประกอบกิจการสามารถยื่นเรื่องขอกู้เพื่อไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการรายละไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 5 ปี ปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการกู้ไปแล้ว 40 ราย เป็นเงิน 18,033,090 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันมียอดเงินสะสมในกองทุนสำหรับปล่อยกู้ทั้งหมด 266,547,125.98 ล้านบาท

 

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการป้องกันและแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน กองทุนความปลอดภัยฯ ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับสถานประกอบกิจการ หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนความปลอดภัยฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labour.go.th

 

………………………………………………

 

ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ข่าวที่ 13/2560

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37785.pdf)37785.pdf 228 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready