รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย สาระสำคัญ คือ พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ และแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ในระยะต่อไป   ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready