รองอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยรองอธิบดีได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) โดยรณรงค์ให้เกิด “ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย” ภายในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันได้

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready