รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิญญา  สุจริตตานันท์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทน สำนักแรงงานสัมพันธ์ กองนิติการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready