ก.แรงงานห่วงเพลิงไหม้แนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ก.แรงงานห่วงเพลิงไหม้แนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

………………………………………………

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยนายจ้าง ลูกจ้างแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด ย้ำสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างบางกรณีอาจส่งผลถึงความสูญเสียต่อชีวิต เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว กสร.จึงขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ ทั้งนี้การจัดทำแผนดังกล่าวจะช่วยป้องกันและลดความสูญเสียกรณีเกิดอัคคีภัยได้ เช่น แผนตรวจตราจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอันตรายที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยและแก้ไขป้องกันได้ และกรณีเกิดเหตุแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟก็จะช่วยลดความสูญเสียได้ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการฝึกซ้อมและปฏิบัติตามแผนฯอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร.ได้ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หากสถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 - 39 หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่  24  ตุลาคม 2560  ข่าวที่  17/2560

นายพฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37856.pdf)37856.pdf 236 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready