ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น

………………………………………………

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยตามแนวทางประชารัฐนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ป้องกันและแก้ปัญหาละเมิดสิทธิพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานตามแนวทางประชารัฐ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ที่ผ่านมากสร.นำแนวทางประชารัฐมาปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือกับสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคมนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปปฏิบัติ โดยมีสถานประกอบกิจการนำ GLP ไปปฏิบัติแล้วกว่า 5,000 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้างกว่า 1 แสน 3 หมื่นคน


นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมปลาป่นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมประมงทะเล ที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว กสร.ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 82 แห่ง ลูกจ้าง 2,460 คน นำ GLP และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมปลาป่นอีกทางหนึ่งด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่  27  ตุลาคม 2560  ข่าวที่  20/2560

นายพฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37895.pdf)37895.pdf 257 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready