ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันจัดตั้งกรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา และอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เสียชีวิตไปแล้ว ในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งกรมแรงงาน (29 ตุลาคม) ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ในโอกาสดังกล่าวนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ และคณะฯได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready