รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านตู้บุญเติม ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง ผู้ประกันตนและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว   ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready