ผต.รง. รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมหวัง หมอยาดี เลขานุการกรมและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวันครศรีธรรมราชเดินทางตรวจเยี่ยม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายนนี้

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready