รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายครรชิต มโนวรางกูร ผอ.กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ นายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ดินแดง กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready