กสร. ทวงค่าจ้างกว่า 3 แสน ช่วยลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวฉะเชิงเทรา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร. ทวงค่าจ้างกว่า 3 แสน ช่วยลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวฉะเชิงเทรา

.........................................................................................................................................

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช่วยลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทวงค่าจ้างค้างจ่ายให้ลูกจ้าง 10 คน เป็นเงินกว่า 3 แสนบาท นายจ้างไม่ผิดฐานใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด แต่ยังมีความผิดอื่น ๆ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ชุดเฉพาะกิจคุ้มครองแรงงานบุกช่วยลูกจ้างร้านคุณลุ้ย ก๋วยเตี๋ยวบ้านบึง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 10 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างส่วนต่างที่นายจ้างจ่ายน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,652 บาท ซึ่งนายจ้างได้จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างต่อหน้าพนักงานตรวจแรงงาน ตัวแทนสถานฑูตเมียนมา และมูลนิธิ LPN ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

 

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อร้องเรียนว่านายจ้างใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย จำนวน 6 คนนั้น จากผลการตรวจหาอายุกระดูกพบว่า แรงงานดังกล่าวมีอายุระหว่าง 15 ปี ดังนั้นนายจ้างจึงไม่มีความฐาน  ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่ยังคงมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 45 (1) คือไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน และมาตรา 51 ที่ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งความผิดดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดีกับนายจ้างต่อไป

.........................................................................................................................................

ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ข่าวที่ 26/2560

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37997.pdf)37997.pdf 186 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready