นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับภูมิภาคและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready