กสร.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ขับเคลื่อน Safety Thailand

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

ขับเคลื่อน Safety Thailand

-------------------------

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ” ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทราปราการและใกล้เคียง

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ” เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ลีฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ ว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลิตภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ประกาศนโยบายระเบียบวาระชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) และโครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ผ่านยุทธศาตร์หลักคือการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ผ่านเครื่องมือในการดำเนินการคือ ๑.การสร้างการรับรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.การเร่งรัดการตรวจบังคับใช้กฎหมายในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ กสร.จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ”ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และนครนายก จำนวน 103 คน

 

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯในสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้และร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืนด้วย

 

-----------------------------------------------

 

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ข่าวที่ 28/2560

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (38036.pdf)38036.pdf 133 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready