ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำและชี้แจงประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมภพ ปราบณรงค์ นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรม นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22 จังหวัดชายทะเล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ PIPO โดยมีสาระสำคัญในการประชุม อาทิ แนวทางการดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลแนวทางการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready