สสค.ชัยภูมิ สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดี บริษัท รวมเกษตรกร อุตสาหกรรม จำกัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สค.ชัยภูมิ มอบหมายให้นายคณิต ภากรมณี นิติกรชำนาญการ และนายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดี บริษัท รวมเกษตรกร อุตสาหกรรม จำกัด นายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ปรากฏว่านายจ้างได้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 8 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัย ฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ข้อ 12 ไม่จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน ฯ นายจ้างยอมรับสารภาพความผิดและยินยอมให้ดำเนินคดีเปรียบเทียบตามกฎหมายทุกประการซึ่งจะได้ดำเนินคดีนายจ้างตามระเบียบและกฎหมายกำหนดต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready