สสค.อำนาจเจริญ..จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สสค.อำนาจเจริญ..จัดอบรมตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน นอกระบบ...ประจำปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย 21 คน..ณ ศาลากลางบ้านบ้านยางช้า อำเภอลืออำนาจ..จังหวัดอำนาจเจริญ..โดยนายสมใจ อภิรมณ์ สค.อำนาจเจริญ บรรยายเรื่อง..นโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน..เน้น ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงและขยายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพแรงงาน นอกระบบเพื่อการมีงานทำงาน..เพื่อให้เครือข่ายได้ทราบและเข้าใจแนวทางการ บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ..วิทยากรจาก สนง.จัดหางานจังหวัด บรรยายเรื่องแนวทางการใช้บริการกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน..และวิทยากรจาก สปส.จังหวัดอำนาจเจริญ..บรรยายเรื่อง การเข้าถึงสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 40...เพื่อสร้างเครือข่ายคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ และสามารถพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสในการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องให้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready