สสค.ชัยภูมิ ตรวจกำกับคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัย บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 พนักงานตรวจแรงงาน/พนักงานตรวจความปลอดภัย สสค.ชัยภูมิ ตรวจกำกับคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัย บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ประเภทกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนลูกจ้าง 9 คน ผลการตรวจ ด้านความปลอดภัย 1.นายจ้างไม่แจ้งชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารเพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมฯ ด้านคุ้มครองแรงงาน1.นายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งการจ้างการใช้แรงงานเด็ก ต่อพนักงานตรวจแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ไ 2.ส่งเสริมให้นำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน. 3.รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี. 4.ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานครอบครัวและสังคม. 5.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจัดการ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready