สสค.อ่างทองสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 .. 2560 นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน และนางสาวสินีนาฎ วามาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศูนย์อำนวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแสวงหา และบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนสำหรับทำร้องเท้า ตั้งอยู่ เลขที่ 118 /2 หมู่ 6 .บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน 132 ราย ซึ่งการสุ่มตรวจดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามโครงการโรงงานสีขาว และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready