สสค.อ่างทองร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อเวลา 06.30 . ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 8 .โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง มีลูกจ้างเข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน 220 คน โดยในการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้น มีสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ดรฝ-253 เป็นหน่วยฝึก และมีนายวัฒนา ต่ายจันทร์ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการฝึก

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready