สสค.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกับ ผอ.ศปข.10 ในการประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สค.สมุทรปราการ มอบหมายนางสาวปิยมน ไกรพินิจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับ ผอ.ศปข.10 ในการประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เฟส2) โดยมีนายสุรัตน์ สืบกิจวรรณชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และผู้รับเหมารายย่อยเข้าร่วมประชุม ปัจจุบันมีลูกจ้างปฏิบัติงานรวม 5,432 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายมีความลึก 12 เมตร ความยาว 800 เมตร โดยที่ประชุมมีมติให้ติดตามผลการดำเนินงานจากข้อสั่งการในมติที่ประชุมทุกครั้ง และรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งกำชับให้ จป.ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready