สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้นโยบายด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและบรรยายให้ความรู้นโยบายด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบ(วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด)และเครือข่าย จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรทำเห็ด หมู่ทึ่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready