สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเดือนต

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางเจริญพิศ  เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเดือนตุลาคม 2560 และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ได้เน้นย้่ำนโยบายการตรวจแรงงานโดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้บริการลูกจ้างด้วยความรวดเร้ว เสมอภาค โปร่งใส

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready