สสค.มหาสารคาม จัดประชุม แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 พ.ย.2560  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในเขตจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธ์ จำนวน 104 คน ณ ห้องประชุม 401 อาคารศุนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready