สสค.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สค.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ สสค.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบมีระบบบริหารการจัดการแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2553) ในส่วนที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู้กระบวนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 หรือเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ จำนวน 30 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready