สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการตรวจกำกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย ส่งเสริมสถานประกอบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ 9 พ.ย 60 สค.ชัยภูมิ มอบหมายให้พนักงานตรวจฯ ดำเนินการตรวจกำกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายความปลอดภัย ส่งเสริมสถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLPไปใช้ในการบริหารจัดด้านการแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการฯ ดังนี้ 1. บริษัท อินฟินิตี้เฮ้าส์ จำกัด ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ลูกจ้าง 3 คน และผู้รับเหมาช่วง 3 ราย 2.บริษัท อินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด ประเภทกิจการ ออกแบบระบบงาน ลูกจ้าง 2 คน 3. บริษัท อินฟินิตี้คอนสตรัคชั่น จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลูกจ้าง 2 คน พบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชัยภูมิ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready