รองอธิบดี กสร.เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ เร่งรัดลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย โดยมีนายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ  จังหวัดลำปาง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready